Hier is die video van BI Phakati wat ‘n gesin in nood gehelp het.  Sy Opskrif op die video lees:  “They lost their money and had no one to help them.”

Deel die artikel met jou vriende: