Tel: +27 (0) 12 349 2574

Epos: info@grootfm.co.za
Nuus: nuus@grootfm.co.za
Projekte: luane@grootfm.co.za

Adverteer op GROOTfm 90.5:  roelien@bloudruk.co.za

Adverteer op Die GROOTontbyt:  roelien@bloudruk.co.za

Straatadres:
Bloukransgebou,
Lynnwood Bridge Mall,
4 Daventryweg,
Lynnwood Manor

Posadres:
Posbus 35769
Menlopark
Pretoria, 0102

Volg GROOTfm op:

061 610 4576

*Standaard datatariewe geld


49 905

*R 1,50 per sms